Copyrights

  1. Home
  2. Copyrights

Copyrights

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wijkraad Klein Zuid West Haarlem. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkraad Klein Zuid West Haarlem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Menu